Mail ons

info@oefentherapievdbos.nl

Afspraak maken

Maak direct een afspraak

Bel ons

06-51844012

Vergoeding

Wordt Oefentherapie vergoed?
Behandelkosten worden conform polisvoorwaarden vergoed. Kijk voor meer informatie in uw verzekeringspolis. Raadpleeg in ieder geval ook altijd uw polis voor de voorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering. Of u kunt natuurlijk contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over vergoeding.

Zonder verwijzing naar de oefentherapeut
Sinds 2008 kunt u rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar/Mensendieck zonder verwijzing van uw arts. Dit geeft u de vrijheid om op eigen initiatief, zonder tussenkomst van de arts, u aan te melden bij een oefentherapeut. Dit geldt ook als uw fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, verloskundige, osteopaat of andere hulpverlener u verwijst naar een oefentherapeut.

Screening
Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van uw huisarts of specialist zal eerst een screening plaatsvinden. Tijdens deze screening bespreekt de oefentherapeut met u uw hulpvraag en doet eventueel een kort onderzoek of test. Hiermee beoordeelt de oefentherapeut of uw hulpvraag middels oefentherapie beantwoord kan worden of dat het misschien raadzaam is om toch eerst de huisarts te raadplegen. Iedereen kan gebruik maken van deze direkte toegankelijkheid. Bekijk eventueel uw polisvoorwaarden voor de vergoeding van de screening door uw verzekeraar.

Verzeker u goed voor oefentherapie
Oefentherapie wordt voor volwassenen boven de 18 jaar alleen vergoed uit de aanvullende verzekering. Daarom is het aan te raden een passende aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen oefentherapie zijn opgenomen. let op: de vergoeding geldt voor oefentherapie en fysiotherapie, dus heeft u in het kalenderjaar al behandelingen fysiotherapie gehad, dan heeft nog u minder behandelingen over voor oefentherapie. Is uw huidige polis ontoereikend dan kunt u ieder jaar voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen en heeft u tot 1 februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering aan te vragen. Ook kunt u bij de meeste verzekeraars uw aanvullende polis aanpassen voor 1 februari. Kinderen tot 18 jaar krijgen oefentherapie wel vergoed uit de basisverzekering.