Mail ons

info@oefentherapievdbos.nl

Afspraak maken

Maak direct een afspraak

Bel ons

06-51844012

Privacyreglement en Praktijkafspraken

Als uw oefentherapeut ga ik zorgvuldig met uw gegevens om. op de registratie van uw gegevens is de “Wet op bescherming persoonsgegevens” van toepassing. Een aantal regels is vastgelegd in onderstaand privacyreglement en praktijkafspraken.

informatieplicht
De oefentherapeut heeft de plicht om u duidelijke informatie te geven over uw behandeling De oefentherapeut zal u informeren, begeleiden en adviseren bij aanvang en tijdens de behandeling. u als patiënt dient daarbij relevante informatie te verstrekken. De oefentherapeut houdt een digitaal dossier bij over uw behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier dat conform de wettelijke bepalingen gedurende 15 jaar vanaf het moment van vervaardiging wordt bewaard. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend oefentherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Geheimhoudingsplicht oefentherapeut
Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met uw oefentherapeut bespreekt zal vertouwelijk worden afgehandeld. Alleen met uw toestemming mag aan anderen dan bij de behandeling betrokkenen informatie worden verstrekt.

Privacy van uw dossier
Uw dossier wordt conform de geldende wet- en regelgeving opgeslagen en bewaakt.

Deskundigheid oefentherapeut
U mag van uw oefentherapeut een deskundige behandeling verwachten. De oefentherapeut neemt deel aan kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals bij- en nascholing.

Onderzoek
Als u bezwaar heeft dat uw gegevens geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kun u dat mededelen aan uw oefentherapeut. indien van toepassing, vermeldt de oefentherapeut dit in uw dossier. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Indien van toepassing vermeld de oefentherapeut dit in uw dossier.

Klachten
Mocht u een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met uw oefentherapeut. Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw klacht via de klachtenregeling waar uw oefentherapeut aangesloten is kenbaar maken. ( zie :klachtenregeling”)

Zitting Oefentherapie Cesar € 30,00
Screening € 14.00
Intake en onderzoek na verwijzing € 40,00
Intake en onderzoek na screening € 40,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek € 50,00
Toeslag voor behandeling aan huis € 10,00
Verzuimtarief (niet of te laat afgemelde afspraak) € 30,00