Tarief

Voor behandelingen die niet in aanmerking komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar gelden onderstaande behandeltarieven:

Zitting Oefentherapie Cesar                                      € 30,00

Screening                                                                  € 14.00

Intake en onderzoek na verwijzing                            € 40,00

Intake en onderzoek na screening                             € 40,00

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek                   € 50,00

Toeslag voor behandeling aan huis                           €10,00

Verzuimtarief ( niet of te laat afgemelde afspraak)    € 30,00